Tjänster för privatpersoner:

Kostrådgivning 

650kr/h

 • Välkommen till oss!
 • Kostregistrering
 • Lägesanalys
 • Målsättningar 
 • Kostschema
 • Nutrition Data (kostprogram)

Kostråd- Online

650kr/h

 • Möte via telefon/skype/teams
 • Kostregistrering
 • Lägesanalys 
 • Målsättningar 
 • Kostschema 
 • Nutrition data (kostprogram)

Näringsberäkning

950kr

 • Kostregistrering
 • Näringsberäkning av 3 dagar
 • Sammanställning av resultat
 • Förklaring/tolkning via telefon